น้องเหมือนบลายธ์มีความสูงเท่าไหร่สามารถใส่ชุดบลายธ์จริงพอดีไหม

ตุ๊กตาน้องเหมือนบลายธ์จะมีความสูงโดยประมาณ 11.5 นิ้ว
- โดยน้องรุ่น Blybe-Basaak ตัวเท่าจริง จะใส่ชุดได้เหมือนของจริงทุกประการ ทั้งเสื้อผ้าและรองเท้า
- แต่น้องรุ่น CCE-Blybe ตัวผอมหุ่นดี จะใส่เสื้อผ้าบางชุดแล้วหลวม รองเท้าบางแบบก็จะใส่ไม่ได้

cce-blybe-bassak