น้องเหมือนบลายธ์มีกี่เกรด

น้องเหมือนบลายธ์ผลิตจากโรงงานที่จีน 5 โรงงาน แต่มีสองแบบคือ CCE-Blybe ตัวผอมหุ่นดี และ Blybe-Basaak ตัวอ้วนเท่าจริง

บางร้านอาจให้เกรด Blybe-Basaak ตัวเท่าจริง เป็น AAA AA A แต่แท้จริงแล้วน้องตัวเท่าจริงงานที่หน้าจะดีกว่า แต่งานที่ลำตัวกลับด้อยกว่าน้องตัวผอมอยู่เล็กน้อย และ Blybe-Basaak ตัวเท่าจริง จะมีเกรดเดียว

น้อง CCE-Blybe ตัวผอมหุ่นดี จะเรียกว่ามี 2 เกรดก็ได้ โดยรุ่นใหม่ที่ผลิตจากอีกโรงงาน งานจะที่ดีขึ้น และเปิดหัวง่าย แต่ราคาาจแพงกว่าเล็กน้อยและใช้กล่องบรรจุพิมพ์ลาย Blybe แทนกล่องพิมพ์ลาย Color Changing Eye แบบเก่า

cce-blybe